De bouwkunstige schoonheid van Fryslân bevorderen. Dat is wat de professionele adviseurs van hûs en hiem sinds 1925 drijft. Tegenwoordig leveren wij aan 19 van de 20 Friese gemeenten onafhankelijk en deskundig advies over ruimtelijke kwaliteit.