De bouwkunstige schoonheid van Fryslân bevorderen. Dat is wat de professionele adviseurs van hûs en hiem sinds 1925 drijft. Tegenwoordig leveren wij aan 23 Friese gemeenten onafhankelijk en deskundig advies over ruimtelijke kwaliteit.

Aanmelding Anita Andriesen Prijs 2017 geopend

Dit jaar wordt de Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit voor de derde maal uitgeschreven. Deze Friese oeuvreprijs, die in 2010 voor het eerst werd uitgereikt wordt dit jaar voor de derde keer uitgeschreven. Het doel van de prijs is een impuls te geven aan het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 10.000 dat bestemd is voor de organisatie van een publieks-evenement rondom diens voorbeeldproject. Nomineren kan tot 1 mei 2017.