Zittingen lokale en centrale adviescommissie

Met inachtneming van RIVM-richtlijnen zullen er tot een nader te bepalen datum geen lokale commissies voor ruimtelijke kwaliteit (welstand- en monumentenadvies) op de Friese gemeentehuizen worden gehouden. Het kantoor van h没s en hiem is gesloten voor bezoekers. Voor de zittingen van de Centrale Adviescommissie wordt vanaf 2 april een alternatief gezocht met vergadersoftware. Deze software wordt inmiddels ook ingezet om de dienstverlening en advisering over aanvragen zo goed mogelijk te continueren.聽Het staat nog niet vast of dit systeem geschikt is voor openbaar ‘bijwonen’ van de vergadering door derden.Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar uw gemeente.

laatste update: 31 maart