Fietsen met raadsleden op Schier

Op Schiermonnikoog is een fietstocht met gemeenteraadsleden gehouden. Ook burgemeester Ineke van Gent en twee wethouders fietsten mee. Sinds 2012 biedt hûs en hiem deze activiteit aan met het doel om gezamenlijk de resultaten van het welstand- en monumentenbeleid in de gemeente te aanschouwen en te bediscussiëren. Contact tussen de raadsleden en de leden van de lokale adviescommissie ruimtelijke kwaliteit is van belang omdat de gemeenteraad het beleid vaststelt en hûs en hiem dat beleid als toetsingskader hanteert bij de beoordeling van bouwplannen. De fietstocht startte bij het gemeentehuis en voerde onder andere langs vakantiewoningen in Klein Zwitserland waar enkele vakantiewoningen staan, die na verduurzaming een andere verschijningsvorm hebben gekregen. De fietstocht werd door de deelnemers bijzonder op prijs gesteld.