Fietsen met raadsleden in Weststellingwerf

Op 5 april is de eerste fietstocht met raadsleden van start gegaan, dit jaar in Westellingwerf. Sinds 2012 biedt hûs en hiem deze activiteit aan met het doel om gezamenlijk de resultaten van het welstand- en monumentenbeleid in de gemeente te aanschouwen en te bediscussiëren. Contact tussen de raadsleden en de leden van de lokale adviescommissie ruimtelijke kwaliteit is van belang omdat de gemeenteraad het beleid vast stelt en hûs en hiem dat beleid als toetsingskader hanteert bij de beoordeling van bouwplannen. De fietstocht startte in Noordwolde en voerde onder andere langs bungalowpark Het Palet waar enkele experimentele vakantiewoningen staan, zoals Vil’La Carte. De bijeenkomst werd door de deelnemers bijzonder op prijs gesteld. In de komende periode staan ook fietstochten van hûs en hiem met gemeenteraadsleden in andere Friese gemeenten op het programma.