Nieuwe leden Centrale Adviescommissie gezocht (m/v)

In verband met het rooster van aan- en aftreden van commissieleden is hûs en hiem per 1 januari 2018 op zoek naar nieuwe leden van de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit:

Architect
Landschapsarchitect
Stedenbouwkundige (2x)
Restauratiearchitect (2x)
Burgerlid

De Centrale Adviescommissie van hûs en hiem brengt aan de Friese gemeenten advies uit en komt eenmaal per 14 dagen op donderdagmiddag bijeen in Leeuwarden. De zittingen van de Adviescommissie zijn openbaar. Commissieleden worden voor een periode van drie jaar benoemd. De gemeenteraden (en colleges van B&W ) van de 23 deelnemende Friese gemeenten benoemen de leden van de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit op voordracht van het Dagelijks Bestuur. Meer informatie op de pagina Vacatures