Onderzoek klanttevredenheid

Samen met onderzoeksbureau Partoer doet hûs en hiem onderzoek naar klanttevredenheid over de advisering door de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. De enquête is gericht op personen of organisaties die tussen 2012 en 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ingediend bij de gemeente. In die procedure is ook de adviescommissie van hûs en hiem betrokken geweest. Inmiddels is de online enquête gesloten en worden de resultaten verwerkt.

Waarom?
Vrijwel alle Friese gemeenten schakelen de onafhankelijke adviescommissie van hûs en hiem in om bouwplannen te toetsen aan de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota. Bij monumenten wordt ook beoordeeld in hoeverre de ingreep vanuit het oogpunt van monumentenzorg aanvaardbaar is. Steeds meer initiatiefnemers maken gebruik van de mogelijkheid tot vooroverleg met de adviescommissie voordat zij een definitieve aanvraag indienen. De adviseurs van hûs en hiem spelen daarmee in op de invoering van de Omgevingswet. Het is mede daarom dat wij graag willen weten hoe aanvragers de rol van hûs en hiem hebben ervaren. De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van onze dienstverlenging in de toekomst.

Wat gebeurt er met de gegevens en de resultaten?
De gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt door het onafhankelijke onderzoeksbureau Partoer. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.