Onderzoek klanttevredenheid

Samen met onderzoeksbureau Partoer doet hûs en hiem onderzoek naar klanttevredenheid over de advisering door de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. De enquête is gericht op personen of organisaties die tussen 2012 en 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ingediend bij de gemeente. In die procedure is ook de adviescommissie van hûs en hiem betrokken geweest.

Hoe werkt het?
U kunt de enquête online invullen. Dit doet u door de onderstaande link te gebruiken. Deze link is actief tot 15 september 2017. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

Link: www.partoer.nl/husenhiem

Waarom?
Vrijwel alle Friese gemeenten schakelen de onafhankelijke adviescommissie van hûs en hiem in om bouwplannen te toetsen aan de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota. Bij monumenten wordt ook beoordeeld in hoeverre de ingreep vanuit het oogpunt van monumentenzorg aanvaardbaar is. Steeds meer initiatiefnemers maken gebruik van de mogelijkheid tot vooroverleg met de adviescommissie voordat zij een definitieve aanvraag indienen. De adviseurs van hûs en hiem spelen daarmee in op de invoering van de Omgevingswet. Het is mede daarom dat wij graag van u vernemen hoe u de rol van hûs en hiem bij uw bouwplan heeft ervaren. Uw mening en ervaringen zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van onze dienstverlenging in de toekomst.

Wat gebeurt er met de gegevens en de resultaten?
De gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt door het onafhankelijke onderzoeksbureau Partoer. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Aan het slot van de enquête kunt u aangeven of u de resultaten van het onderzoek wilt ontvangen.

Heeft u vragen over het onderzoek?
Heeft u vragen over de enquête of over het onderzoek? Op maandag t/m donderdag kunt u tussen 9:00 – 16:30 uur bellen met Partoer: 058 – 23 48 501 en vragen naar Ellen Stutterheim. U kunt uw vragen ook mailen naar: info@partoer.nl

Wij danken u bij voorbaat vriendelijk voor uw medewerking!