Transformatie Afsluitdijk in beeld

Door LEVVEL werd ons een eerste aanblik gegund op de werkzaamheden aan de Afsluitdijk. Als adviseur voor ruimtelijke kwaliteit en monumentenzorg in Friesland participeert h没s en hiem sinds begin dit jaar in het Koepeloverleg Borging Omgevingskwaliteit Afsluitdijk (KBO). Het consortium LEVVEL (Lely’s Erfgoed Veiliggesteld) is eind 2018 met de omvangrijke transformatie gestart. Nu het zwaartepunt van de projecten op en rond de Afsluitdijk steeds meer in de uitvoering komen te liggen dienen nieuwe ontwerpvraagstukken zich aan. Er zijn uiteenlopende instanties betrokken bij de bewaking van de beoogde omgevingskwaliteit, die ieder vanuit hun eigen rol en mandaat ontwerpen, keuzes maken, adviseren, vergunningen verlenen, toezicht houden en bouwen.聽聽De 32 km lange dijk wordt onder meer voorzien van een nieuwe bekleding aan de Waddenzeezijde. Vorige week werd bij Deltares in Delft getest of de nieuwe bekleding een superstorm van eens in de 10.000 jaar kan weerstaan. Van de test in de Deltagoot, een langgerekte waterbak van 300 meter lang en 5 meter breed waarin grote golven kunnen worden opgewekt, is een aardig fimpje te zien op Youtube. Hier is de link.