Overzicht van de relevante contactgegevens voor alle bestuursleden van hûs en hiem.

Jan Dijkstra

lid dagelijks bestuur

Jouke Spoelstra

lid dagelijks bestuur

Loes Oudenaarde

lid dagelijks bestuur

Hanneke Zonderland

lid dagelijks bestuur

Hein de Haan

bestuurslid

Gea Wielinga

voorzitter

Kees Kat

lid dagelijks bestuur