Overzicht van de relevante contactgegevens voor alle commissieleden van hûs en hiem.

Haije Talsma

reserve commissielid in 2019 (Burgerlid)

Karin Couwenbergh

Commissielid in 2019 (Architect)

Gerard Brouwer

commissielid in 2019 (Monumentenarchitect)

Marijke Martin

reserve commissielid in 2019 (Architectuurhistoricus)

Bart Zantman

commissielid in 2019 (Architect)

Arnoud Garrelts

reserve commissielid in 2019 (Landschapsarchitect)

Wytze Bouma

reserve commissielid in 2019 (Monumentenarchitect)

Jaco Kalfsbeek

reserve commissielid in 2019 (Stedenbouwkundige)

Cees Hooyschuur

reserve commissielid in 2019 (Monumentenarchitect)

Janpiet Nicolai

reserve commissielid in 2019 (Architect)

Peter de Ruyter

reserve commissielid in 2019 (Landschapsarchitect)

Marc A. Visser

Voorzitter in 2019 (Architect)

Cynthia Thé

reserve commissielid in 2019 (Architectuurhistoricus)

Sytze van der Wal

reserve commissielid in 2019 (Architect)

Jakob Bosma

reserve commissielid in 2019 (Architect)

Meindert Schroor

reserve commissielid in 2019 (Burgerlid)

Reitse de Vries

Commissielid in 2019 (Architectuurhistoricus)

Johannes Hobma

Commissielid in 2019 (Burgerlid, specialisatie scheepsbouw)

Joram Plantenga

Commissielid in 2019 (Landschapsarchitect)

Wieger van der Schaaf

Commissielid in 2019 (Stedebouwkundige)

Tonny Huisink

Commissielid in 2019 (Burgerlid)

Christel Snoep

commissielid in 2019 (Landschapontwerper)

Maartje Berenschot

Commissielid in 2019 (Monumentenarchitect)

Claudia Versloot

commissielid in 2019 (Monumentendeskundige)

Eugène Wijffels

commissielid in 2019 (Architect)

Sybrig Kromkamp

Commissielid in 2019 (Burgerlid)

Hylke Goudswaard

Commissielid in 2019 (Stedebouwkundige)