Anita Andriesen Prijs

De volgende editie van de Anita Andriesen prijs voor ruimtelijke kwaliteit wordt in 2017 georganiseerd. De prijs is eerder in 2010 en 2013 uitgereikt.

Het doel van de Anita Andriesen Prijs is een impuls te geven aan het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit in Frysl芒n. Daarnaast draagt de prijs bij aan het vergroten van de belangstelling voor de waarde van het Friese landschap bij een breed publiek. Ook de bewustwording en kennis van de omgeving zijn een doel van de prijs.

Het betreft een oeuvreprijs. Deze is bestemd voor een persoon, organisatie (of samenwerkingsverband) die een drijvende kracht is achter behoud of versterking van ruimtelijke kwaliteit binnen de provinciegrenzen. De prijs wordt eens per drie jaar toegekend. De eerstvolgende uitreiking zal in 2017 zijn.

Anita Andriessen was gedeputeerde van de provincie Frysl芒n van 2002 tot haar overlijden in 2008. Zij zette zich met name in voor het behoud van de kwaliteit van de ruimte van het Friese landschap. Frysl芒n is in 2010 uitgeroepen tot landschappelijk mooiste provincie van Nederland.