De Fryske Marren

Hier treft u alle relevante gegevens met betrekking tot welstand in dit rayon. Via de links kunt u bijvoorbeeld de welstandsnota op de gemeentelijke website raadplegen.

Contactpersoon gemeente

Afd. Bouwen en Wonen
t 14 05 14
e info@defryskemarren.nl

Contactpersoon h没s en hiem

Gerrit Boschloo
t 058-233 7940
e gboschloo@husenhiem.nl

Vergaderlocatie

Herema State 1 Joure

Vergaderdata

Dinsdagochtend, even weken

Vergadertijdstip

9:00 - 12:30 uur

Plaatsen in De Fryske Marren