Littenseradiel

Hier treft u alle relevante gegevens met betrekking tot welstand in dit rayon. Via de links kunt u bijvoorbeeld de welstandsnota op de gemeentelijke website raadplegen.

Contactpersoon gemeente

Afd. Vergunning en Handhaving
t 0515 - 334444
e info@littenseradiel.nl

Contactpersoon h没s en hiem

Johan de Vries
t 058-233 7938
e jdvries@husenhiem.nl

Vergaderlocatie

Gemeentehuis - Keatsebaen 1 - 8731 BN Wommels

Vergaderdata

Maandagochtend, even weken

Vergadertijdstip

9:00 - 12:30 uur

Plaatsen in Littenseradiel