Littenseradiel (Waadhoeke) (Leeuwarden) (Súdwest-Fryslân)

Hier treft u alle relevante gegevens met betrekking tot welstand in dit rayon. Via de links kunt u bijvoorbeeld de welstandsnota op de gemeentelijke website raadplegen.

Contactpersoon gemeente

Afd. Vergunning en Handhaving
t 0515 - 334444
e info@littenseradiel.nl

Contactpersoon hûs en hiem

Marloes Eskens
t 058-2337939
e meskens@husenhiem.nl

Vergaderlocatie

Gemeentehuis - Keatsebaen 1 - 8731 BN Wommels

Vergaderdata

Maandag, gehele dag, even weken

Vergadertijdstip

9:00 - 17:00 uur

Plaatsen in Littenseradiel (Waadhoeke) (Leeuwarden) (Súdwest-Fryslân)