Ooststellingwerf

Hier treft u alle relevante gegevens met betrekking tot welstand in dit rayon. Via de links kunt u bijvoorbeeld de welstandsnota op de gemeentelijke website raadplegen.

Contactpersoon gemeente

Afd. Ruimtelijke Ontwikkeling en Vergunningen
t 0516 - 566308
e gemeente@ooststellingwerf.nl

Contactpersoon h没s en hiem

Gerrit Boschloo
t 058-233 7940
e gboschloo@husenhiem.nl

Vergaderlocatie

Gemeentehuis - 't Oost 11 - 8431 LE Oosterwolde

Vergaderdata

Woensdagmiddag, oneven weken

Vergadertijdstip

13:30 - 17:00 uur

Plaatsen in Ooststellingwerf