Opsterland

Hier treft u alle relevante gegevens met betrekking tot welstand in dit rayon. Via de links kunt u bijvoorbeeld de welstandsnota op de gemeentelijke website raadplegen.

Contactpersoon gemeente

Afd. Publiekszaken Vergunningen
t 0512 - 386222
e gemeente@opsterland.nl

Contactpersoon h没s en hiem

Gerrit Boschloo
t 058-233 7940
e gboschloo@husenhiem.nl

Vergaderlocatie

Gemeentehuis - Hoofdstraat 82 - 9244 CR Beetsterzwaag

Vergaderdata

Woensdagmiddag, even weken

Vergadertijdstip

13:30 - 17:00 uur

Plaatsen in Opsterland