Jaarverslagen lokale commissies 2016 raadpleegbaar

Het Algemeen Jaarverslag van h没s en hiem over het boekjaar 2016 is beschikbaar via deze website (link). Het document heeft nog wel de status van concept, omdat goedkeuring is vereist door het Algemeen Bestuur. Dat komt begin juni 2017 bijeen. Naast het algemene jaarverslag zijn er ook jaarberichten verschenen over alle 23 Lokale Adviescommissies Ruimtelijke Kwaliteit in Friesland. Deze rapportages zijn te vinden op de gemeentelijke pagina’s van onze website of direct te openen via onderstaande link.

concept Algemeen Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 Achtkarspelen
Jaarverslag 2016 Ameland
Jaarverslag 2016 Het Bildt
Jaarverslag 2016 Dantumadiel
Jaarverslag 2016 De Fryske Marren
Jaarverslag 2016 Dongeradeel
Jaarverslag 2016 Ferwerderadiel
Jaarverslag 2016 Franekeradeel
Jaarverslag 2016 Harlingen
Jaarverslag 2016 Heerenveen
Jaarverslag 2016 Kollumerland c.a.
Jaarverslag 2016 Littenseradiel
Jaarverslag 2016 Leeuwarden
Jaarverslag 2016 Leeuwarderadeel
Jaarverslag 2016 Menameradiel
Jaarverslag 2016 Opsterland
Jaarverslag 2016 Ooststellingwerf
Jaarverslag 2016 Smallingerland
Jaarverslag 2016 Schiermonnikoog
Jaarverslag 2016 S煤dwestFrysl芒n
Jaarverslag 2016 Terschelling
Jaarverslag 2016 Vlieland
Jaarverslag 2016 Weststellingwerf