De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag ten kantore van hûs en hiem.

Agenda van donderdag 19 maart 2020

HELAAS KAN DE VERGADERING VAN DONDERDAG 19 MAART IN VERBAND MET BESMETTINGSRISICO NIET DOORGAAN.