De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag ten kantore van hûs en hiem.

Agenda van donderdag 6 februari 2020

1. 13.30 uur
Opening

2. 13.45 uur
nieuwbouw hotel Formerum, Terschelling

3. 14.45 uur
nieuwbouw winkelruimtes + appartementen, Burg. Krijgerplein, Lemmer

4. 15.45 uur
aanleg zonne-energiecentrale Jelle-paad, Terherne

5. 16.45 uur
besloten vooroverleg

Rondvraag en sluiting