De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem.
Vanaf 2 april zal gebruik gemaakt worden van vergadersoftware. Het staat nog niet vast of dit systeem geschikt is voor openbaar ‘bijwonen’ van de vergadering door derden.

Agenda van donderdag 14 mei 2020

1. 13.30 uur
Opening

2. 13.45 uur
Rauwerda panden, Leeuwarden

3. 14.45 uur

Rondvraag en sluiting