De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag ten kantore van hûs en hiem.

Agenda van donderdag 18 juli 2019

1. 13.30 uur
Opening

2. 13.45 uur
nieuwbouw bungalows en appartementen ‘Sinnesicht’, Haulerwijk

3. 14.45 uur

Rondvraag en sluiting