De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag ten kantore van hûs en hiem.

Agenda van donderdag 20 februari 2020

1. 13.30 uur
Opening

2. 13.45 uur
nieuwbouw woning Boskwei, Drogeham

3. 14.15 uur
uitbreiding pand Lange Marktstraat 1, Leeuwarden

 

Rondvraag en sluiting