De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag ten kantore van hûs en hiem.

Agenda van donderdag 20 juni 2019

1. 13.30 uur
Opening

2. 13.45 uur
Nieuwbouw woning, Groen van Prinstererstraat, Harlingen (vooroverleg)

3. 14.45 uur
Nieuwbouw Boddelenweg 5, Terschelling

4. 15.45 uur

 

Rondvraag en sluiting