De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag ten kantore van hûs en hiem.

Agenda van donderdag 21 november 2019

1. 13.30 uur
Opening

2. 13.45 uur
verzoek tot aanwijzing tot gemeentelijk monument Nij Ylostins, IJlst

3. 14.45 uur
nieuwe toren op kerk Vinkega (gemeentelijk monument)

4. 15.30 uur

Rondvraag en sluiting