De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag ten kantore van hûs en hiem: Johan Willem Frisostraat 1 te 8933 BN Leeuwarden.

Agenda van donderdag 21 september 2017

1. 13.30 uur
Opening

2. 13.45 uur
besloten vooroverleg

3. 15.00 uur
besloten vooroverleg

4. 16.00 uur
nieuwbouw appartementen Heerenveen

Rondvraag