De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag ten kantore van hûs en hiem: Johan Willem Frisostraat 1 te 8933 BN Leeuwarden.

Agenda van donderdag 22 maart 2018

1. 13.30 uur
Opening

2. 13.45 uur
Twee woongebouwen met elk 18 appartementen IJlsterplein, Sneek

3. 14.45 uur
renovatie pand Marktstraat 8, Sneek (beschermd stadsgezicht)

4. 15.45 uur
woningbouw plan Zuid fase 2, Harlingen

Rondvraag

Sluiting