De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag ten kantore van hûs en hiem.

Agenda van donderdag 23 januari 2020

1. 13.30 uur
Opening

2. 14.00 uur
masterplan GGZ-terrein Franeker

3. 15.00 uur

Rondvraag en sluiting