De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag ten kantore van hûs en hiem.

Agenda van donderdag 23 mei 2019

1. 13.30 uur
Opening

2. 13.45 uur
Nieuwbouw appartementen, Torenplein, Surhuisterveen
vooroverleg

3. 14.30 uur
Zwembad, Kuipersweg, Buitenpost
vooroverleg

4. 15.15 uur
Herbestemming kerk/pastorie/consistorie Nieuwburen, Lemmer
vooroverleg

5. 16:00 uur
Stationsgebouw, Anna Marie van Schumansingel, Franeker
vooroverleg

6. 17:00 uur
Rondvraag en sluiting