De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag ten kantore van hûs en hiem.

Agenda van donderdag 24 oktober 2019

1. 13.30 uur
Opening

2. 13.45 uur
nieuwbouw zorgbuurt, Boslaan e.o., Vlieland

3. 14.30 uur
nieuwbouw woongebouw, Dubbelstraat, Balk

4. 15.30 uur
nieuwbouw hotel, Badweg Formerum, Terschelling

5. 16.15 uur
uitbreiding woning (monument), Marijkemuoiwei, Heerenveen

Rondvraag en sluiting