De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag ten kantore van hûs en hiem.

Agenda van donderdag 25 april 2019

1. 13.30 uur
Opening

2. 13.45 uur
Realisering studentenhuisvesting, Leeuwarden

3. 14.30 uur
Nieuwbouw woningen en appartementen, Brandemeer/Skrok, Leeuwarden

4. 15.15 uur
Aanpassing gevel vml. kantongerecht, Heerenveen

Rondvraag

Sluiting