De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag ten kantore van hûs en hiem.

Agenda van donderdag 29 augustus 2019

1. 13.30 uur
Opening

2. 13.45 uur
aanwijzing tot gemeentelijk monument toegangshek + hekwerk rondom kerkhof, Lekkum

3. 14.45 uur
nieuwbouw 170 woningen, Haerenkwartier, Oosterwolde

4. 15.45 uur
nieuwbouw woning bij monumentale boerderij, Fjildwei te Akmarijp

5. 16.30 uur
nieuwbouw appartementen/verbouw gemeentelijk monument, Voorstreek te Leeuwarden

Rondvraag en sluiting