De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag ten kantore van hûs en hiem.

Agenda van donderdag 4 juli 2019

1. 13.30 uur
Opening

2. 13.45 uur
nieuwbouw IKC Alberta Agnes, Euterpestraat, Leeuwarden (vooroverleg)

3. 14.45 uur
verbouw woning/winkel/speelhal, Nes, Ameland (vooroverleg)

Rondvraag en sluiting