De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag ten kantore van hûs en hiem.

Agenda van donderdag 7 november 2019

1. 13.30 uur
Opening

2. 13.45 uur
schilderen gevels in beschermd stadsgezicht, Harlingen

3. 14.30 uur
verbouw ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten

4. 15.15 uur

 

 

Rondvraag en sluiting