De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag ten kantore van hûs en hiem.

Agenda van donderdag 9 mei 2019

1. 13.30 uur
Opening

2. 13.45 uur
Nieuwbouw vakantiewoning West aan Zee, Terschelling

3. 14.30 uur
Rondvraag

Sluiting