95 jaar hûs en hiem

Op 23 september 2020 is het precies 95 jaar geleden dat de voorloper van de adviescommissie van hûs en hiem werd opgericht. Op die dag in 1925 werden op voordracht van de commissaris der koningin door Gedeputeerde Staten voor een periode van drie jaren de eerste leden van de ‘Provinciale Friesche Adviescommissie ter wering van inbreuk op de schoonheid van stad en land’ benoemd.
Er was onmiddellijk een redelijk aantal gemeenten dat bouwplannen ter beoordeling inzond. Een maand later, op 23 oktober 1925 werd de eerste algemene vergadering gehouden in het provinciehuis te Leeuwarden.
Feestelijkheden rond dit jubileum zijn enige tijd uitgesteld.

Zie verder: historie hûs en hiem