Aansluiting bij Circulair Fryslân

Onlangs is hûs en hiem lid geworden van de Vereniging Circulair Friesland.
Wanneer je het over circulariteit hebt, is behoud van karakteristieke gebouwen een van de meest duurzame oplossingen. Van belang is echter dat je verder kijkt dan louter naar de culturele betekenis van erfgoed en naar de vraag hoe een nieuw gebouw past in de omgeving. Bij elke verandering in de gebouwde omgeving gaan we de laatste tijd steeds meer op zoek naar combinaties van schoonheid en duurzaamheid.

We zagen dat naast alle Friese gemeenten ook veel Friese architecten en bouwbedrijven lid zijn van de vereniging. Het is een meerwaarde om in samenwerking met hen stappen te zetten naar een circulaire economie en dat heeft ons doen besluiten om ook lid te worden van de vereniging.

Samenwerken in Fryslân is heel belangrijk, ook voor hûs en hiem. We willen graag bijdragen aan kennisontwikkeling met betrekking tot circulariteit en duurzame ontwikkeling. Op die manier willen we eraan bijdragen dat we onze aarde duurzaam kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.

circulair fryslân