Abe Bonnema Lezing door Rijksbouwmeester Francesco Veenstra

Architecten Mike Korth, Gus Tielens en Marcel Lok hebben de Abe Bonnema Architectuurprijs 2021 gewonnen voor hun project Spaarndammerhart in Amsterdam. Zij ontvingen uit handen van Ed Nijpels, voorzitter van de ir. Abe Bonnema Stichting, een bedrag van 50.000 euro. Voorafgaand aan de prijsuitreiking in het Rijksmuseum hield Rijksbouwmeester Francesco Veenstra de jaarlijkse Abe Bonnema Lezing 2021.

Francesco Veenstra, die in Leeuwarden is geboren, begon zijn redevoering in het Fries, waarbij hij zich tot de weduwe van Abe Bonnema richtte. In de lezing getiteld ‘de tijd zal het leren’ verwijst Veenstra naar de uitspraak van Bonnema: “De mens is niet volmaakt, dus de mens kan ook niet een volmaakt gebouw maken.”

Honderd dagen na zijn officiële aantreden als Rijksbouwmeester hield Francesco een inspirerende lezing over kwaliteit van architectuur. Opgegroeid in Leeuwarden, waar  het ‘’bijna onmogelijk was om in een woning te wonen die níet door Abe Bonnema was ontworpen’’, laat hij zien dat kwaliteit vrijwel altijd te danken is aan het nog altijd geldende principe van de Romein Vitruvius: utilitas (bruikbaarheid) – firmitas (stabiliteit) – venustas (schoonheid).
Veenstra pleit ervoor om zowel honderd jaar vooruit te kijken als terug te kijken. “Zodat we weten wat we nú moeten doen en wat we nu juist níet moeten doen. Het is zinvol om parallellen door de tijd heen op te sporen, om aan die miljoen woningen voor 2030 te kunnen voldoen in een land waar ruimte schaars is. De huidige werkelijkheid is complex en chaotisch, we hebben ontwerpers en ingenieurs nodig die uitgaan van onzekerheid, van permanent bijstellen. Die kunnen bouwen voor een samenleving die minder gericht is op groei, kwantiteit en materiële welvaart, maar meer gericht is op volhoudbaarheid en duurzaamheid, op meer kwaliteit en een beter welzijn voor iedereen.”

De ‘Friese’ Rijksbouwmeester betoogt dat door bewuste keuzes te maken de actuele woningbouwopgave kan worden gerealiseerd met hoge architectonische kwaliteit. Volgens de jury van de Abe Bonnema Prijs is het winnende woningbouwproject in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt daar een uitmuntend voorbeeld van.

Het secretariaat van de Abe Bonnema Prijs is ondergebracht bij hûs en hiem.
Kijk voor de prijswinnaar en de overige 4 nominaties op abebonnemaprijs.nl

Lees hier de volledige versie van de Abe Bonnema Lezing van Rijksbouwmeester Francesco Veenstra