Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten van start

De inschrijving voor deelname aan de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2024 is geopend. Deelname staat open voor architecten onder de 40 jaar. De prijs is bestemd voor de jonge architect van een gebouw dat in de jaren 2022-2023 in Nederland is opgeleverd en dat naar het oordeel van een onafhankelijke, deskundige jury een prestatie is van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit. De winnaar ontvangt een bedrag van 20.000 euro.

De jury staat onder voorzitterschap van Meta Knol. Overige juryleden zijn Mels Crouwel, Steven Delva, Wilma Kempinga, Gus Tielens en Nathalie de Vries. Deelnemende architecten moeten ingeschreven staan in het Architectenregister.

Inschrijving via de website is mogelijk tot maandag 10 juni 14:00 uur. De bekendmaking van de winnaar en de prijsuitreiking is in het najaar. De Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Eerdere winnaars zijn Laura van Santen/Diederik de Koning (2022), Ard Hoksbergen (2020). Jan Nauta (2018), Ard de Vries (2016) en Marjolein van Eig (2014).

De Abe Bonnema Prijs wordt sinds 2013 uitgereikt. Doel van de Abe Bonnema Prijs is het stimuleren van de kwaliteit van de architectuur in Nederland. Via de prijs wordt het gedachtegoed van de Friese architect Ir. Abe Bonnema (1926-2001) in ere gehouden. In de oneven jaren wordt de Abe Bonnema Architectuurprijs uitgereikt, in de even jaren de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten (onder 40 jaar).

abebonnemaprjs.nl