Adviescommissies nog via vergadersoftware

De zittingen van de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit worden voorlopig nog via vergadersoftware gehouden. Dit geldt ook voor vrijwel alle vergaderingen van de Lokale Adviescommissies van hûs en hiem, die normaal gesproken in de gemeentehuizen van de aangesloten gemeenten plaats vinden. Hopelijk kunnen op afzienbare termijn de aanvragers weer fysiek bij de zitting aanwezig zijn en hun plan toelichten. Bij de Friese gemeenten wordt goed nagedacht over het vraagstuk hoe de bijeenkomsten op een veilige manier kunnen worden georganiseerd. Ook voor de zittingen van de Centrale Adviescommissie wordt hiervoor een oplossing gezocht.