Advisering in de vakantieperiode

Tijdens de zomervakantie worden er in principe geen zittingen gehouden van de lokale adviescommissies in de gemeenten. Het betreft de periode van maandag 7 tot en met woensdag 23 augustus. Advisering vindt gedurende deze periode wel doorgang maar uitsluitend op het kantoor van h没s en hiem in Leeuwarden. Aanvragers kunnen bij de behandeling digitaal aanwezig zijn, doch uitsluitend op afspraak. Als een dergelijk verzoek ons via de gemeente bereikt neemt het secretariaat van h没s en hiem contact op met de aanvrager. De Centrale Adviescommissie komt op donderdag 7 september聽 weer bijeen.

Uitzonderingen op het principe komen ook voor. Informeer bij uw gemeente.