Advisering tijdens de vakantieperiode

In de periode van het zomerreces is er minder adviescapaciteit aanwezig op het bureau van hûs en hiem en is zowel het aantal vergaderingen van de Lokale Commissies als van de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit sterk gereduceerd.

In die periode kan advisering wél doorgang vinden, zij het dat de afhandeling van adviezen mogelijk iets meer tijd vergt dan gebruikelijk. Daarvoor vragen wij uw begrip.