Benoeming adviserende leden Dagelijks Bestuur

Tijdens de vergadering op 24 juni heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de benoeming van twee onafhankelijke adviserende leden voor het Dagelijks Bestuur van hûs en hiem. Nelleke Linthorst is planoloog en Bart Zantman is architect.

Nelleke Linthorst, planoloog

Nelleke studeerde planologie in Amsterdam aan de UvA. Daarna volgende ze in het Verenigd Koninkrijk een tweede masterstudie in City Economics. Ze werkte er daarna bij een ingenieursbureau voor verkeer en vervoer. Altijd geboeid door onze ruimtelijke omgeving en hoe die voortdurend transformeert en zich verder ontwikkelt. Misschien daarom ook altijd geïntrigeerd door cultuurhistorie en archeologie. Geografie stroomt door haar bloed, met een overgrootvader die als geograaf de Bosatlas maakte. Er is thuis inmiddels een kleine verzameling ontstaan met kaarten en atlassen van zijn hand.

Bij BügelHajema werkte ze als projectleider aan diverse ruimtelijke plannen en begeleidt daarnaast graag (keukentafel)gesprekken om met de tafelgenoten te komen tot een gedragen (ruimtelijke) oplossing. Ze doet dit onder meer bij de Nije Pleats als voorzitter.  In haar werk is ze recht voor haar raap, maar oprecht begaan. Nieuwsgierig naar de vraag achter de vraag en op zoek naar de simpele oplossing. Binnen BügelHajema heeft ze zich inmiddels verder ontwikkeld in communicatie en marketing. Schrijven is een hobby die ze zowel privé als in haar werk inzet voor het opstellen van artikelen, visies en nieuwsitems.

Bart Zantman, architect

Bart zijn liefde voor het vak ontstond al vroeg, in de laatste jaren basisschool in Burgum en de eerste jaren aan het Lyceum in Drachten. Na 4 jaar studie bouwkunde-architectuur aan de Hanzehogeschool te Groningen heeft hij eerst een jaar aan de ETH in Zurich gestudeerd waarna hij de Master-titel aan TU-Delft heeft behaald in 2005. Ook al lonkte een avontuur in het buitenland, toch is hij om privé-redenen teruggekeerd naar zijn roots, en aan het werk gegaan bij ‘Achterbosch Architectuur’ te Leeuwarden. Na een jaar is hij daar partner geworden en in 2010 is het gezamenlijke AchterboschZantman Architecten opgericht. Samen ontwikkelden ze uitdagende projecten in binnen en buitenland, waaronder de treehouses in ‘Garden Valley’ China, dat destijds vanuit een samenwerking tussen de stad Liyang en Leeuwarden tot stand is gekomen. In die jaren zijn diverse samenwerkingsverbanden opgericht, waaronder de GEAR-coöperatie. In GEAR-verband droeg Bart persoonlijk bij aan het ontwerp van de Watercampus, de Elfstedenhal, het AWC op de afsluitdijk en It Swettehus, allen i.s.m. TWA.

In 2019 sloeg Bart zijn eigen weg in en richtte hij Zantman Architecten op, met oog op bewuster ontwerpen en verdere integrale samenwerkingen met partners binnen en buiten de branche. Het team bestaat uit een mix van jonge architecten en ervaren technici. Met deze mix van kennis en kunde richt Zantman Architecten zich op een integrale ontwerpbenadering en wordt actief ingezet op het ontwerpen van gezonde en leefbare omgevingen en gebouwen. Waar mogelijk wordt waarde toegevoegd door de gebouwde omgeving meer en meer leefbaar, circulair, klimaat-adaptief, natuur-inclusief en energieneutraal te maken. Tot 2022 heeft Bart, gedreven door o.a. die ambities en maatschappelijke (ruimtelijke) thema’s drie jaar lang commissiewerk gedaan bij Hus en Hiem. Daarnaast gaf hij les aan de NHL en is hij onlangs aangesteld als examinator beroepspraktijk aan de Academie van Bouwkunst Groningen, vanuit de wil en het belang nieuwe generaties architecten en bouwkundigen op te leiden in dit prachtige vak.

De meerwaarde van de adviserende leden is in de eerste plaats dat zij de (leken)bestuurders scherp houden en een klankbord kunnen bieden bij strategische beslissingen. Zeker nu de organisatie zich voorbereid op een nieuwe fase met wellicht nieuwe taken is ook een actieve rol als ambassadeur of vertegenwoordiging in landelijke gremia denkbaar.