Centrale adviescommissie in stadhuis Leeuwarden

De zittingen van de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit worden sinds 10 maart regelmatig in het stadhuis van Leeuwarden gehouden. Te verwachten is dat de zittingen van de Lokale Adviescommissies ook weer plaats gaan vinden in de gemeentehuizen van de aangesloten gemeenten. Vanzelfsprekend wordt goed nagedacht over de vraag hoe deze bijeenkomsten op een veilige manier kunnen worden georganiseerd. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.