Zittingen lokale en centrale adviescommissie

Met inachtneming van RIVM-richtlijnen zullen er tot een nader te bepalen datum geen lokale commissies voor ruimtelijke kwaliteit (welstand- en monumentenadvies) op de Friese gemeentehuizen worden gehouden. Het kantoor van h没s en hiem is ook nog gesloten voor bezoekers. Voor de zittingen van de Centrale Adviescommissie wordt vanaf 2 april gewerkt met vergadersoftware, waarbij de pers de openbare vergadering ook op afstand kan ‘bijwonen’. De vergadersoftware wordt inmiddels ook ingezet om de dienstverlening en advisering over aanvragen op lokaal niveau zo goed mogelijk te continueren. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar uw gemeente.

laatste update: 25 juni 2020