Fietsen met raadsleden op Schiermonnikoog

Op Schiermonnikoog organiseerde de lokale adviescommissie ruimtelijke kwaliteit een fietstocht met gemeenteraadsleden. Ook burgemeester Ineke van Gent en twee wethouders fietsten mee. De gemeenteraad reageerde positief op het aanbod voor deze activiteit in het jaarverslag over de advisering in de gemeente. Doel van dergelijke excursies is om gezamenlijk de resultaten van het welstand- en monumentenbeleid in de gemeente te aanschouwen en te bediscussi毛ren. Contact tussen de raadsleden en de leden van de lokale adviescommissie ruimtelijke kwaliteit is van belang omdat de gemeenteraad het beleid vaststelt en de adviescommissie dat beleid als toetsingskader hanteert bij de beoordeling. Een van de bediscussieerde onderwerpen is de vraag of het zinvol is om – naast de al door het Rijk aangewezen Rijksmonumenten – ook gemeentelijke monumenten op Schiermonnikoog aan te wijzen.