GR gewijzigd bij inwerkingtreding Omgevingswet

Hûs en hiem is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de 17 Friese gemeenten en heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de bouwkunstige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Fryslân. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 zal de advisering sterker gericht zijn op een integrale benadering van het bredere begrip omgevingskwaliteit. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de ‘nieuwe’ Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit, waarvan de leden door de 17 gemeenteraden worden benoemd.
Om tegemoet te komen aan alle juridische vereisten is de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2024 aangepast en ‘Omgevingswetproof’ gemaakt. De naam van de GR is veranderd in hûs en hiem advisering omgevingskwaliteit en het bureau draagt vanaf nu de naam hûs en hiem adviseurs omgevingskwaliteit. Overigens zal per 1 juli 2024 de tekst van de GR nogmaals aangepast moeten worden in verband met wijzigingen van de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling (WGR).

volledige tekst van de GR