“Het hoeft niet groter of meer, het moet anders en beter”

Er ligt volgens het College van Rijksadviseurs een duurzamer, mooier, gezonder en rechtvaardiger Nederland in het verschiet. Als we willen dat dit werkelijkheid wordt, moeten we nu belangrijke beslissingen nemen. Op vele terreinen, die ook nog eens nauw met elkaar verknoopt zijn: klimaat, energie, mobiliteit, economie, landbouw, wonen, water en sociale rechtvaardigheid. Veel keuzen die op tafel liggen hebben ruimtelijke impact. Daarom vat het CRA de belangrijkste zestien punten uit zijn recente adviezen en verkenningen samen, in de hoop dat deze inzichten van waarde zijn bij de totstandkoming van verkiezingsprogramma’s.

Download het volledige advies.

Het college van Rijksadviseurs bestaat uit Rijksbouwmeester Francesco Veenstra, Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis, Rijksadviseurs voor de Leefomgeving.