Architect van huis op Terschelling genomineerd voor Abe Bonnema Prijs

Keimpke Zigterman (Unknown Architects) is met de inzending ‘Huis in de duinen’ op West-Terschelling één van de vijf genomineerden voor de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2022De prijs is bestemd voor architecten onder 40 jaar. De winnaar ontvangt een geldbedrag van 20.000 euro. De bekendmaking van de winnaar en de prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 10 december in het Rijksmuseum in Amsterdam.

De jury selecteerde vijf gebouwen die in de afgelopen twee jaar (2020-2021) in Nederland zijn opgeleverd. De vijf nominaties zijn:

  • Thomas Buijs (ATELIERFRONT) voor Gibbon Paviljoen in Artis, Amsterdam
  • Tjerk de Boer (Groothuijse de Boer architecten) voor Huis Vaneker in Enschede
  • Donna van Milligen Bielke voor De Kunstwerf in Groningen
  • Laura van Santen (la-di-da design & architecture) voor Dijkhuis in Strijensas
  • Keimpke Zigterman (Unknown Architects) voor Huis in de duinen op West-Terschelling

De jury van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2022 staat onder voorzitterschap van Meta Knol. De andere juryleden zijn Steven Delva, Ninke Happel, Kees Kaan, Hedwig Saam en Gus Tielens. Jan Nauta is tijdelijk als plaatsvervangend lid aan de jury toegevoegd.

De Abe Bonnema Prijs wordt in 2022 voor de tiende keer uitgereikt. Doel van de Abe Bonnema Prijs is het stimuleren van de kwaliteit van de architectuur in Nederland. Via de prijs wordt het gedachtegoed van de Friese architect Ir. Abe Bonnema (1926-2001) in ere gehouden. In de even jaren wordt de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten (onder 40 jaar) uitgereikt en in de oneven jaren de Abe Bonnema Architectuurprijs.

Het secretariaat van de Abe Bonnema Prijs is ondergebracht bij hûs en hiem.

Abe Bonnema Lezing door Zef Hemel
Elk jaar wordt voorafgaand aan de prijsuitreiking de Abe Bonnema Lezing uitgesproken. Dit jaar verzorgt planoloog Zef Hemel op zaterdag 10 december 2022 de lezing, onder de titel ‘Het gezonde landschap van het Noorden – Vijf jaar lopen’. Hemel bekleedt de eerste Bonnema-leerstoel die eerder dit jaar door de Stichting is ingesteld aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Het bijwonen van de prijsuitreiking en de Abe Bonnema Lezing op zaterdag 10 december in het Rijksmuseum is gratis toegankelijk. Programma en aanmelden via de website.