Hûs en hiem gaat eigen pand verduurzamen

Hûs en hiem gaat het eigen pand verduurzamen. Wettelijk is voorgeschreven dat kantoorpanden groter dan 100m2 voor januari 2023 energielabel C moeten hebben. Daar voldoet het monumentale pand aan de JW. Frisostraat in de Leeuwarder Oranjewijk op dit moment niet aan. Het is de bedoeling dat de verduurzaming nog voor het eind van dit jaar wordt uitgevoerd.

Om nog voor 2023 over het juiste energielabel te beschikken gaat bouwbedrijf LONT direct na de bouwvak aan de slag om de buitenschil van het pand volledig te isoleren en van nieuw dubbelglas te voorzien. De verbouwing is dusdanig ingrijpend dat de medewerkers tijdelijk elders zullen werken. Ook de zittingen van de centrale adviescommissie zullen tijdens de uitvoering  op een andere locatie worden gehouden.

Samenwerking
Voorafgaand onderzoek en het ontwerp voor de verduurzaming is uitgevoerd door architect Jakob Bosma van FARSK, samen met de adviseurs Hylke Goudzwaard van ROENOM en Klaas-Jan Alma van ENERGYNIUS. Begin juni is een bouwteam gestart waarbij de plannen in samenwerking met bouwbedrijf LONT verder uitgewerkt worden.

Zonnepanelen
Authentieke elementen worden zoveel mogelijk gespaard om het karakter van het pand uit begin vorige eeuw zo veel mogelijk te behouden. Onderdeel van het plan is ook de plaatsing van zonnepanelen op het horizontale deel van het dak. Hoewel die vanaf de openbare ruimte niet zichtbaar zullen zijn geldt voor zonnepanelen binnen het beschermde stadsgezicht dat er een vergunning voor aangevraagd moet worden. De aanvraag zal niet door de eigen adviescommissie worden beoordeeld, maar door een adviescommissie uit een andere provincie.

Voorbeeldproject en leertraject
“We zien de verduurzaming van het eigen pand als een voorbeeldproject voor vergelijkbare gebouwen uit het begin van de vorige eeuw waar we veel van kunnen leren”, aldus directeur Marc Visser. We krijgen hierdoor zelf ook meer inzicht in de keuzes waar eigenaren van monumenten bij verduurzaming voor komen te staan. Door zelf het gehele traject te doorlopen kunnen we anderen ook van betere adviezen voorzien. De Leeuwarder Oranjewijk is aangewezen als landelijke pilot om de hele wijk energieneutraal te maken. Als lid van de coöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk zullen we de lessen die we bij de verduurzaming van ons pand delen met het wijkinitiatief.

Labelsprong
Met de kosten voor verduurzaming van het pand is een bedrag van circa €300.000 gemoeid. Het levert een aanzienlijke energiebesparing op en de marktwaarde van het kantoorpand neemt toe. Met de investering is inmiddels door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ingestemd. Als de verbouwing is opgeleverd zal het huidige energielabel (G) ten minste zijn vervangen door energielabel C; volgens de plannenmakers is zelfs label A haalbaar. Bij de verduurzaming is aandacht voor circulariteit door recycling van materiaal en worden waar mogelijk duurzame, ‘biobased’ materialen zoals o.a. hennepvezel gebruikt.