Jaarcijfers 2018: positief resultaat

Uit de voorlopige jaarrekening blijkt dat er in het jaar 2018 sprake is van stabilisatie bij de adviesorganisatie hûs en hiem. Met ruim 6.000 uitgebrachte adviezen in 2018 lag de adviesvraag van de Friese gemeenten op vrijwel hetzelfde niveau als in 2017. Net als het voorgaande jaar werd in 2018 ten opzichte van de begroting meer dan 200.000 euro aan inkomsten geboekt. De omzet steeg tot boven de 1,1 miljoen euro en het boekjaar werd afgesloten met een positief resultaat van ruim 47.000 euro. 

De jaarrekening wordt in april aangeboden aan de deelnemende gemeenten en wordt tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur in juni 2019 vastgesteld.