Menno Johan Pothof 1949 – 2020

Op 16 september is in zijn woonplaats Wergea oud-medewerker Menno Pothof overleden. Pothof was als monumentenadviseur werkzaam bij hûs en hiem van 1991 tot zijn pensionering in 2011.

Nadat Menno in Delft zijn studie als restauratiearchitect had afgerond kreeg hij de opdracht een kerk in Haarlem in te meten en uit te tekenen. Geen haast, het moest goed, kreeg hij als instructie mee. Dat ging alles met de hand en scherpte zijn oog voor detail en bewondering voor het vakmanschap uit vervlogen eeuwen. Later werd hij de monumentenambtenaar in Naarden. ’s-Ochtends beklom hij de kerktoren en bekeek vanaf boven waar hij die dag in het stadje moest wezen. Begin negentiger jaren kreeg hûs en hiem de gemeentelijke monumentenadvisering er als taak bij. Menno kwam en gaf die taak handen en voeten. Anneke, Menno en hun twee zonen gingen wonen in de pastorie van Wergea. De woning werd opgeknapt, een rijksmonument waardig.

Onverwacht en spontaan kon hij uit de hoek komen en tegelijk bedachtzaam. Twijfelen leidde bij hem tot nieuwe inzichten of weer nieuwe twijfel. Mooi kon hij verhalen van aparte gebeurtenissen, vreemde dingen die alleen hem konden overkomen, gedachtespinsels.

Als de monumentendeskundige van hûs en hiem was Menno een soort zendeling. De waarden en schoonheid die hij wel zag, werden niet altijd door anderen gezien. Aan hem de taak hun ogen te openen. Niet altijd maar vaak slaagde hij erin en soms overtuigde hij niet door argumenten, maar door gedrevenheid.

Wij wensen Menno’s familie en vrienden veel sterkte bij dit verlies.