Nieuwe leden Centrale Adviescommissie gezocht (m/v)

In verband met het rooster van aan- en aftreden van commissieleden is h没s en hiem per 1 januari 2021 op zoek naar nieuwe leden van de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Er zijn vacatures voor een architect, een landschapsarchitect, twee restauratiearchitecten en twee burgerleden.

De Centrale Adviescommissie van h没s en hiem brengt aan de Friese gemeenten advies uit en vergadert eenmaal per 14 dagen op donderdagmiddag. De gemeenteraden (en colleges van B&W ) van de 17 deelnemende Friese gemeenten benoemen de leden van de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit op voordracht van het Dagelijks Bestuur.

Meer informatie op de pagina Vacatures